होशेआ का ग्रन्थ
अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5
अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय 10
अध्याय 11 अध्याय 12 अध्याय 13 अध्याय 14